TEVMOT

Energy Management And Energy Audits Training Courses

Energy Management And Energy Audits Training Courses

Asian Productivity Organisation Provides Certified Training on Energy Management and Energy Audit

2020 yılı yılında üye olduğumuz Asya Verimlilik Teşkilatı (AVT) tarafından verimlilik ile ilgili birçok alanda eğitim düzenlenmekte ve projeler geliştirilmekte ve ülkemizde farklı sektörlerde çalışan pek çok kişinin ücretsiz olarak bu etkinliklere katılımı sağlanmaktadır. “Enerji Yönetimi ve Enerji Etütlerinin Genel Özellikleri” de söz konusu faaliyetlerden biri olup, kayıtlı videoların katılımcılar tarafından izlenerek, sertifika edinilmesi mümkündür. Sertifika alacak katılımcıların, sonradan konu ile ilgili olarak AVT üyesi ülkelerden birinde düzenlenecek eğitimlere katılımları konusunda öncelik tanınması da söz konusudur. 10 modülden oluşan eğitim kapsamında Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarında toplam 6 adet webinar düzenlenmesi de planlanmıştır. Eğitimin amacı katılımcıları aşağıdaki konular hakkında bilgilendirmektir:

  • Küresel enerji senaryoları
  • İklim değişikliği konusunda uluslararası anlaşmalar, uluslararası enerji yönetim sistemleri standartları, enerji etüdü temel kavramları
  • İzlemeye ve hedef belirlemeye dayalı enerji etütleri, finansal yönetim, proje yönetimi ve malzeme ve enerji dengesi