TEVMOT

Önsöz

Gül Taşkıran Battal

Verimlilik Uygulamaları Daire Başkanı
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü

TEVMOT Projesi E-bültenimizin ikinci sayısı ile karşınızda olmaktan mutluluk duyuyoruz. 7 pilot OSB’de 100 KOBİ’de başlattığımız saha çalışmaları kapsamında motor dönüşümü KOSGEB’in sağladığı destek ve UNDP iş birliği ile hızla devam ediyor. Amacımız sanayide enerji verimli elektrik motoru kullanılmasının işletmelerimize ve ülkemize sağlayacağı faydalar konusunda farkındalık artışı sağlamak ve sanayide kullanılan enerji verimli motorlar ile motor sistemlerinin artırılması için motivasyon yaratmak.

Enerji verimli motorların işletmeye sağladığı faydalar enerji verimliliği ile sınırlı olmayıp, işletmenin rekabet edebilirliği, küresel pazarlara girme konusunda yakalayacağı avantaj, iklim değişikliği ile mücadele ve çevre konularında sağladığı faydalar gibi pek çok alanda olumlu etkiler yaratmaktadır. Bu sayımızda yer alan makalelerden, “Enerji Verimli Motor Sistemlerinin Çoklu Faydaları” bu konuyu inceliyor.

TEVMOT Projesi, motor dönüşümünü, sadece saha çalışmaları ve oluşturulan finansman mekanizması ile değil, mevzuat çalışmaları ve ilgili alanda çalışanlara eğitimler vererek de devam ettiriyor.

E-bültende yer alan diğer makale ise, enerji verimliliği konusunda AB mevzuatına uyum konusunda yürütülen çalışmaları inceliyor. Mevzuat çalışmaları hakkında TEVMOT Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde elektrik motorları ve değişken hızlı sürücüler için eko-tasarım gereksinimlerini belirleyen yeni Yönetmelik (SGM: 2021/16), 28 Nisan 2021 tarihinde Resmî Gazetede yayınlandı.

Eko-dizayn Direktifi kapsamında yayınlanan Elektrik Motorlarının ve Değişken Hız Sürücülerinin Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/1781/AB) (SGM: 2021/16), 15 Ağustos 2021’den itibaren yürürlüğe girdi. İkinci uygulama aşamasının 2023’te başlaması planlanıyor. Yeni düzenleme, elektrik motorlarının güç aralıkları ile beraber, türleri ile ilgili kapsamı da genişleterek, ilk kez değişken hızlı sürücülerin enerji verimliliği sınıfı için gereklilikleri de belirledi. Tebliğde 0,12-1000 kW aralığındaki 2,4,6,8 kutuplu motorlar için IE2, IE3 ve IE4 verimlilik sınıflarında yeni motor verimlilik kriterleri belirlendi.

E-bültenin ikinci sayısında ayrıca, Gebze Organize Sanayi Bölgesi yetkilileri ile yaptığımız röportajlara ve KOBİ uygulamalarına yer verdik. Ayrıca motor değişimi konusunda EVD’lere (Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri) ve OSB Enerji Yönetim Birimlerine yönelik daha önce düzenlediğimiz eğitim bağlantıları ve proje kapsamında geliştirdiğimiz “Sanayi Tesisleri için Elektronik Atık Yönetim Rehberi”ni de bu sayımızda siz değerli okuyucularımızla paylaşmak istiyoruz.

Konu ile ilgili tüm tarafların çalışmalarda gösterdikleri destek ve iş birliği için teşekkürlerimizi sunar, enerji verimliliği konusunda yürütülen çalışmalara katkı sağlamasını ve faydalı olmasını dileriz.