TEVMOT

TEVMOT

TEVMOT Nedir?

Günümüzde artan enerji ihtiyacıyla birlikte her sektörde enerji verimliliği eksenli faaliyetler yürütmek zorunluluk haline gelmiştir. Enerji verimliliği, rekabetçiliğin, ekonomik ve sürdürülebilir kalkınmanın en önemli bileşenidir. İklim değişikliği ile mücadelede, enerji verimliliğini teşvik ederek sera gazı emisyonunun doğrudan ve dolaylı olarak azaltılması için sanayi işletmelerinde verimliliğe yatırım yapılması şarttır.
Türkiye’deki toplam elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 35’i sanayi sektöründe gerçekleşmektedir. İşletmeler büyük ölçüde enerji verimsiz elektrik motorları kullanmayı sürdürmektedir.

“Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde (KOBİ) Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi” (TEVMOT) Projesi, KOBİ’lerde yeni ve enerji verimli motorların uygulamaya konması, enerji verimli motorlara olan talebin artırılması ve halen kullanılan eski ve verimsiz elektrik motorlarının değiştirilmesi yoluyla Türkiye’de “piyasa dönüşümü” sağlamayı, enerji verimliliğine önemli ilave yatırımları teşvik etmeyi hedeflemektedir. Bu hedef sanayide kullanılmakta olan 7,5 – 375 kW anma güç aralığında yer alan alternatif akım – AC, asenkron, 3 fazlı, sincap kafes motorların verimlileri ile değiştirilerek, Türkiye ekonomisine 21 milyar TL*  katkı sağlayacak bir dönüşümün başlangıcının yapılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması anlamına gelmektedir.

TEVMOT Projesi, Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından finanse edilmekte ve Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü (SAVGM) sorumluluğu altında, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (STB) ve UNDP Türkiye işbirliğinde yürütülmektedir.

Proje söz konusu piyasa dönüşümünü sağlamak için birbirleriyle ilişkili aşağıdaki faaliyetleri geliştirmekte ve uygulamaktadır:

  • Politika çerçevesi ve kurumsal çerçevenin güçlendirilmesi ve politikaların sorunsuz uygulanmasına destek verilmesi;
  • Yerli motor üreticilerinin kapasitelerinin artırılmasına destek verilmesi ve piyasa şeffaflığının artırılması;
  • Etkin bir piyasa gözetimi ve denetimi ile mevzuata uygunluğun sağlanarak etkili uygulamanın sağlanması ve test prosedürlerinin güçlendirilmesi;
  • Enerji verimli motorların üretim ve kullanımlarının özendirilmesi amacıyla son kullanıcılara ve motor üreticilerine özel finansal çözümlerin sunulması;
  • Enerji verimli motor teknolojilerinin faydaları konusunda farkındalık yaratılması ve bu teknolojilerin Türk sanayinde uygulanması.

TEVMOT Projesi, elektrik motorlarında piyasa dönüşümü sağlamak üzere çeşitli teknik çalışmaları ve faaliyetleri hayata geçirmeye devam etmektedir. Bu faaliyetlerin tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi aşamalarında Bakanlık uzmanları, Projenin teknik uzmanları, Proje ortakları ve geniş yelpazeli ulusal ve uluslararası paydaşları önemli katkılar sağlamaktadır.

KOBİ’lerde pilot motor değişim programı ve saha faaliyetleri, 02 Ocak 2020 itibarıyla KOSGEB’in (Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) İşletme Geliştirme Destek Programı altında yer alan “Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği” finans destek programı ile pilot olarak belirlenen Organize Sanayi Bölgelerinde resmen başlamıştır. Proje, Sincan ASO1 Ankara OSB, Adana Hacı Sabancı OSB, İzmir Kemalpaşa OSB, Gebze OSB, Antalya OSB, Uşak OSB ve Bursa OSB Müdürlüğü olarak 7 pilot OSB’yi kapsamaktadır. 7 pilot OSB’deki 100 seçilmiş KOBİ’de verimli motor etütleri ve motor değişim saha çalışmaları Haziran 2020 tarihinde başlatılmış ve halen devam etmektedir.

*Elektrik birim fiyatı, EPDK tarafından yayınlanan 01.10.2020 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Vergi, Fon ve Pay Hariç Tarifeler Tablosu referans alınarak 62 krş / kwh kabul edilmiştir.

Meet the Dream Team

MNFT inspires and equips people to accelerate sustainable practices in the textile value chain.
We focus on minimizing the harmful impacts of the global textile industry and maximizing its positive effects.

Office Contacts

We envision a global industry that protects
and restores the environment and enhances lives.

350 Flatbush ave New York
NY 10018 USA.
123-456-789
234-432-456
Factory 1

1504 Parrill Court, Crown Point IN, Indiana

219-616-6578
219-765-9940

Factory 1

1504 Parrill Court, Crown Point IN, Indiana

219-616-6578
219-765-9940

Factory 2

2867 Rowes Lane GA, WILLACOOCHEE

270-586-3427
912-895-3513

Factory 2

2867 Rowes Lane GA, WILLACOOCHEE

270-586-3427
912-895-3513

Factory 3

771 Ward Road, WOODINVILLE WA, Washington

915-225-3070
206-849-5482

Factory 3

771 Ward Road, WOODINVILLE WA, Washington

915-225-3070
206-849-5482