TEVMOT

Finansal Destekler Nelerdir?

Finansal Destekler Nelerdir?

Ülkemizde gerek yatırımların finansmanı gerekse işletme sermayesi ihtiyacı aşamalarında KOBİ’lerin finansmana ulaşma konusunda yaşadıkları zorluklar farklı finansman modelleri ile karşılanmaya çalışılmaktadır.

Teşvikler, destekler, düşük faizli, geri ödemesiz dönemli, uzun vadeli krediler, finansal kiralama, uluslararası projeler bu kapsamda başvurulan uygulamalardandır.

Söz konusu durumdan yola çıkılarak TEVMOT Projesi için verimsiz motorlarını enerji verimli elektrik motorlar ile değiştirmeye hazır KOBİ’lerin yatırımlarının finansmanı aşamasında kullanılmak üzere T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Strateji Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü ile KOSGEB arasında işbirliği yapılmıştır.

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı’nda yer alan “Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği” TEVMOT Projesi kapsamında;

  • 7 Pilot OSB’de faaliyet gösteren,
  • Ön ve detaylı enerji etüt çalışmaları tamamlanmış ve Proje Yönetimi tarafından onaylanmış
  • verimsiz motorlarını geri dönüşüm için ücretsiz olarak projeye teslim etmeyi kabul ederek
  • enerji verimli elektrik motorlar ile değiştirmeye hazır
  • KOSGEB üyesi firmalar tarafından kullanılabilir.

Üst limiti firma başına 80.000 TL olan “Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği” ile etüt raporlarında değiştirilmesi ön görülen motorlara yönelik harcamalar bölge ayrımsız %60 oranında desteklenecektir. Yeni satın alınan enerji verimli elektrik motorlarının “Yerli Malı Tebliği”ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, belirlenen destek oranlarına %15 (onbeş) ilave edilir.

TEVMOT Projesi kapsamında yaygınlaştırma aşamasında farklı finansman modelleri oluşturularak KOBİ’lerin enerji verimli motor değişimleri yatırımlarının hızlandırılması sağlanacaktır.