TEVMOT

Projeden Nasıl Yararlanılır?

Projeden Nasıl Yararlanılır?

TEVMOT Projesi, KOBİ’lerde yeni ve enerji verimli motorların uygulamaya konması, enerji verimli motorlara olan talebin artırılması ve halen kullanılan eski ve verimsiz elektrik motorlarının değiştirilmesi yoluyla Türkiye’de “piyasa dönüşümü” sağlamayı, enerji verimliliğine önemli ilave yatırımları teşvik etmeyi hedeflemektedir.

Proje kapsamında KOBİ’leri bilgilendirmek ve motor değişimi yapmak isteyen firmaların başvurularını alabilmek amacıyla Ocak – Şubat 2020 ayları boyunca 7 Pilot OSB’de “Bilgilendirme Seminerleri” organize edilmiştir.

Seminerlere yaklaşık 270 firmadan şirket sahibi/ortağı, üst yöneticisi ve çoğunluğunu üretimde çalışan teknik ekiplerin oluşturduğu toplam 362 kişi katılmıştır.

Seminerler sonrasında 140 firma motor değişimi yapmak istediklerine yönelik “Niyet Beyan Formları”nı ilgili OSB Enerji Yönetim Birimleri aracılığıyla Proje Yönetimine iletmiştir.

Projenin 1. etabında Haziran – Eylül 2020 tarihleri arasında söz konusu firmalar içinden seçilen 120 firma ile birebir görüşmeler yapılmış ve TEVMOT Proje Bütçesi’nden karşılanmak üzere ön ve detaylı enerji etüdü yapılacak 100 firma belirlenmiştir.

TEVMOT Projesi kapsamında ilk etapta KOSGEB İşletme Geliştirme Programı “Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği”ne başvurabilecek firmalar; destek başvurusunun da ön koşulu olan detaylı etüt raporlarında incelenen ve değişimi tavsiye edilen motorları satın alacak firmalardır.

Projenin yaygınlaştırma etabında, mevcut 7 OSB’ de yürütülen pilot motor enerji etüdü ve motor değişimi çalışmaları yurt çapında yaygınlaştırılarak daha fazla firmaya ulaşılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda eski verimsiz motorlarını 7,5 – 375 kW anma güç aralığında yer alan, alternatif akım – AC, asenkron, 3 fazlı, sincap kafes enerji verimli motorlar ile değiştirmeyi planlayan KOBİ’ler “Talep Formu” doldurarak web sayfamız üzerinden ve/veya e-posta yoluyla taleplerini Proje Yönetimi’ne iletebilirler.

TEVMOT Projesi kapsamında KOSGEB İşletme Geliştirme Programı “Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği”ne başvuracak firmalar için başvuru öncesi süreç;

 • Firmalar için bedeli Proje kapsamında Küresel Çevre Fonu (GEF) bütçesinden karşılanmış ve/veya KOBİ tarafından karşılanmış Ön ve Detaylı Etütlerin tamamlanması ve raporlarının Proje Yönetimi ve SAVGM tarafından onaylanması
 • Firmanın etüt raporlarında tavsiye edilen motorları değiştirmek için fiyat teklifleri alması
 • Uygunluğu onaylanan yeni enerji verimli elektrik motorlarının satın alınması ve ödeme işlemlerinin tamamlanması, fatura ve ödeme dekontlarının alınması
 • Yerli motorlar için “Yerli Malı Belgesi”nin temin edilmesi
 • Satın alınan yeni enerji verimli elektrik motorlarının firmaya teslimi ve montajı
 • Eski motorların Mobil Atık Takip Sistemine (MoTAT) bildiriminin yapılması; ve yönlendirilen lisanslı atık yönetim firmasına bu motorların teslim edilmesi
 • Firma “Başvuru Dosyası”nın ilgili OSB Enerji Yönetim Birimi’ne gönderilmesi

TEVMOT Projesi kapsamında KOSGEB İşletme Geliştirme Programı “Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği”ne başvuran firmaların destek ödemesi alabilmeleri için süreç;

 • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü onaylı TEVMOT Aylık Faaliyet Raporu ve eklerinin her ayın ilk haftası KOSGEB’e iletilmesi
 • KOSGEB tarafından girilen verilerin kontrol edilmesi ve onaylanması
 • KOSGEB tarafından onay verilen rapordaki destek miktarının TEVMOT Proje Bütçesinden KOSGEB’e gönderilmesi ve Resmi Yazı ile gönderildiğinin bildirilmesi
 • Destek miktarının gönderilmesine müteakip raporda adı geçen firmalara ödeme talebi yapabilmesi için sistemin firmalara açılması
 • Firmanın “İşletme Ödeme Talebi” ve eki belgeler ile ödeme talebinde bulunması
 • Ödeme talebi KOSGEB Uygulama Birimi tarafından değerlendirildikten sonra firma hesabına destek ödemesinin yapılması.