TEVMOT

TEVMOT Proje Ekibi

Gürsu Sezen Torun

Görevi: TEVMOT Proje Koordinatörü - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzmanı
Eposta: gursusezen.torun@sanayi.gov.tr

ODTÜ Felsefe Bölümünden 2005 yılında, Sosyoloji Bölümünden ise 2006 yılında mezun olmuştur. Halen ODTÜ Sosyoloji Bölümünde sanayi sosyolojisi alanında doktora çalışmalarına tez aşamasında devam etmektedir. Meslek hayatına 2007 yılında Milli Prodüktivite Merkezinde uzman yardımcısı olarak başlamış olup burada Verimlilik Uzmanı olarak görev yapmıştır. Merkezin 2011 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına devredilmesi ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Uzmanı olarak Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğünde çalışmalarını sürdürmektedir. Başlıca uzmanlık alanları; temiz üretim, sanayide enerji verimliliği, işgücü hareketliliği ve nitel araştırma yöntemleridir. Ülke genelinde çeşitli projeler/programlar geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik çalışmalara katkı sağlamış olup halen TEVMOT Proje Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

Gürsu Sezen Torun

TEVMOT Proje Koordinatörü - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzmanı

Fatma Çil

Görevi: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzmanı
Eposta: fatma.cil@sanayi.gov.tr

Lisans eğitimini, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde, yüksek lisansını ise Ufuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlamıştır. İkinci yüksek lisansını da Jean Monnet Bursu ile University College Dublin’de Çevre Politikası alanında tamamlayan Fatma Çil, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri Bölümü’nde doktora çalışmalarına devam etmektedir. 2004 yılında Milli Prodüktivite Merkezi’nde uzman yardımcısı olarak göreve başlamadan önce Hava Trafik Kontrolörü ve Mütercim Tercüman olarak da çalışmıştır. Merkezin 2011 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına devredildiği tarihten itibaren Sanayi ve Teknoloji Uzmanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Başlıca uzmanlık alanları proje yönetimi, temiz üretim ve enerji verimliliğidir. Halen, üyesi bulunduğumuz Asya Verimlilik Teşkilatı (AVT) ile işbirliğini sürdürmekte olan Ulusal Koordinasyon Ofisi ve TEVMOT Projesinde ekip üyesi olarak görevlerini sürdürmektedir.

Fatma Çil

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzmanı

Özge Renklidağ

Görevi: Proje Müdürü
Eposta: ozge.renklidag@undp.org

2001 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nden mezun olmuştur. 2007 yılında “Tedarik Sürecinde Proje Yönetimi” konusunda yaptığı çalışma ile Endüstri Mühendisliği Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2001-2013 yılları arasında ASELSAN A.Ş., Milli Savunma Bakanlığı ve Indesıt Company gibi kurum ve şirketlerde çeşitli kademelerde görev yapmıştır. Bu çalışmaları sırasında proje yönetimi, Ar-Ge Merkezi koordinatörlüğü, Ürün Ağaçları ve Dokümantasyon Yönetimi ile Satınalma/Tedarik konularında uzmanlaşmıştır. 2015-2017 yılları arasında T.C. Enerji Bakanlığı, UNDP, UNIDO, KOSGEB, GEF, TSE ortaklığında yürütülen “Sanayi Kuruluşlarında Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi” kapsamında, 7 kuruluşta “ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi” kurulumu çalışmalarında danışman olarak görev almış, halı, tekstil, ambalaj, kimya, çimento, alçı sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara Uluslararası Kıdemli Danışman olarak rehberlik yapmıştır. 2014 yılında Enerji Sanayi Etüt Uzmanı ve Enerji Yöneticiliği, 2017 yılında Bina Etüt Proje Uzmanlığı sertifikasını almıştır. 2014 yılından 2020 yılına kadar serbest olarak Proje Yönetimi, ISO 50001 Enerji Yönetimi, Enerji Verimliliği Danışmanlığı ve ISO 50001 Yönetim Sistemi Denetçiliği yapmış olup Eylül 2020 de TEVMOT Projesi Saha Koordinatörü görevine başlamıştır.

Özge Renklidağ

Proje Müdürü

Meltem Üzel

Görevi: Proje Sorumlusu
Eposta: meltem.uzel@undp.org

2003 yılında Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde lisans eğitimini ve 2006 yılında ODTÜ Orta Doğu Çalışmaları Programında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Kızılay ve Kızılhaç adına Türkiye, Orta Afrika ve Güneydoğu Asya ülkelerinde yürütülen ECHO, Europe Aid, BMZ, AA ve OFDA gibi kurumsal donörler tarafından finanse edilen insani yardım projelerinin finans ve idari yönetiminde 10 yılı aşkın bir süre çalışmıştır. Bu süreçte doğal ve insan kaynaklı afetlerin toplum temelli afet yönetimi, afet risklerinin azaltılması ve iklim değişikliğine uyum ile ilgili proje ve programların geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik çalışmalara katkı sağlamıştır. 2017 yılından bu yana UNDP Türkiye Ofisi İklim Değişikliği ve Çevre Portföyünde TEVMOT Proje Sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

Meltem Üzel

Proje Sorumlusu

Alperen KAMİLOĞLU

Görevi: Proje Asistanı
Eposta: alperen.kamiloglu@undp.org

Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü ve Selçuk Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü mezunudur. Özel sektörde işletme müdürlüğü ve finansman yönetimi görevleri ile turizm sektöründe operasyon ve organizasyon departman yöneticiliği görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca bir sivil toplum kuruluşunda ISO 9001 kalite sertifikasyon sürecinde aktif rol almış ve bu konuda da deneyime sahiptir.

Alperen KAMİLOĞLU

Proje Asistanı