TEVMOT

7 Pilot OSB’de Bilgilendirme Toplantıları Düzenlendi

7 Pilot OSB’de Bilgilendirme Toplantıları Düzenlendi

TEVMOT pilot uygulama sahası olarak belirlenen 7 OSB’de faaliyet gösteren KOBİ’lere yönelik Proje Bilgilendirme Seminerleri Ocak ve Şubat ayları içerisinde gerçekleştirildi. 7 OSB’de gerçekleştirilen seminerlere toplamda 400 kişi katılırken, 100 işletmeden de Projeye katılma talebi yazılı olarak alındı. 

Seminerlerde ev sahibi OSB’ler, açılış konuşmalarında KOBİ’lere projede yer almanın OSB’leri açısından önemini anlattı. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzmanları Gürsu Sezen Torun, Fatma Çil ve Nilay Dönmez, Bakanlığın motorlarda enerji verimliliği konusunda yaptığı çalışmalara değinerek, verimsiz elektrik motorlarının verimlileri ile dönüştürülmesinde Bakanlık kararlılığını sanayicilerle paylaştı.

TEVMOT Projesinin Uluslararası Teknik Danışmanı Erik Gudbjerg uluslararası verimli elektrik motorları uygulamalarından bahsederek, motor dönüşümün gerekliliği konusunda bir sunum gerçekleştirdi. TEVMOT Projesi Finans Danışmanı Uzmanı Dr. Asuman Sönmez de enerji verimliliğini finansal açıdan değerlendiren bir sunum yaptı. Proje danışmanlarının sunumlarının ardından, KOSGEB uzmanları “Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği”ni KOBİ’lere anlattı. Toplantıların son sunumu yapan TEVMOT Proje Müdürü Mustafa Salman, TEVMOT Projesi hakkında genel bilgi vererek, motor değişim destek sürecinin adımlarını anlattı.

Ankara Sanayi Odaı23 Ocak 2020
Antalya OSB12 Şubat 2020
Adana Hacı Sabancı OSB13 Şubat 2020
Gebze OSB14 Şubat 2020
İzmir Kemalpaşa OSB17 Şubat 2020
Uşak OSB18 Şubat 2020
Bursa OSB19 Şubat 2020
TEVMOT Bilgilendirme Seminerleri Tarihleri