TEVMOT

Haziran 2021

Küçük ve orta ölçekli işletmelerde enerji verimli motorların kullanılmasına yönelik piyasa dönüşümü hedefiyle çalışmalarını 7 pilot OSB’de yürüten…

Read More Posted in Haberler