TEVMOT

KOBİ’lerde Enerji Verimli Motor kullanımını artıracak projenin adımları hızlanıyor