TEVMOT

Sanayide düşük verimli elektrik motorlarının dönüşümü programı