TEVMOT

Türkiye’de Kobi’lerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi Projesi 2017- 2022