TEVMOT

Elektrik Motorlarının ve Değişken Hız Sürücülerinin Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/1781/Ab) (SGM: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2021/23)