TEVMOT

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği (15.06.2010 tarih ve 27612 sayılı Resmi Gazete)