TEVMOT

TEVMOT kapsamında ilk yüksek verimli motor dönüşümü Kalıpsan firmasında tamamlandı

TEVMOT kapsamında ilk yüksek verimli motor dönüşümü Kalıpsan firmasında tamamlandı

TEVMOT kapsamında ilk yüksek verimli motor dönüşümü Kalıpsan Savunma Havacılık firmasında tamamlandı. Firmaya, 7 pilot OSB’mizde bulunan işletmelerde uygulanacak verimsiz motorların enerji verimli motorlara dönüşümü sürecine öncülük ettiği için teşekkür ederiz.

Sanayide kullanılan AC motorların enerji verimliliği yüksek olan motorlarla değiştirilmesi, Türkiye ekonomisine 8,5 milyar TL katkı sağlayacak bir dönüşümün başlangıcı anlamına geliyor. TEVMOT Projesi enerjinin daha verimli şekilde kullanılmasını teşvik etmek üzere KOBİ’lerdeki bu önemli yenilenmeyi destekliyor, teknik danışmanlık ve finansmana erişim için yönlendirme sağlıyor. Proje aynı zamanda enerji verimliliğini teşvik ederek “Küresel Isınma ve İklim Değişikliğini Önleme” amacına da hizmet etmiş oluyor