TEVMOT

TEVMOT projesi saha çalışmaları Uluslararası Motor Zirvesi’nde anlatıldı

TEVMOT projesi saha çalışmaları Uluslararası Motor Zirvesi’nde anlatıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından UNDP işbirliği ile yürütülen “Türkiye’de KOBİ’lerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi – TEVMOT Projesi”, Sanayi ve Teknoloji Uzmanları Gürsu Sezen Torun ve Fatma Çil tarafından “ASO 1 OSB’de Gerçekleştirilen Saha Uygulaması” başlıklı sunum ile Zürih’te düzenlenen “Motor Summit 2020 Konferansı”nda anlatıldı.  İçinde bulunduğumuz küresel salgın nedeniyle bu yıl fiziksel katılımla değil, çevrimiçi ortamda 28 ülkeden katılımcıyla düzenlenen Konferans’ta 30 konuşmacı yer aldı.  

18-19 Kasım tarihlerinde düzenlenen Motor Zirvesi elektrik motoru sektöründe uluslararası platformda organize edilen en önemli etkinliklerden biridir. Kamu kuruluşlarını, araştırmacıları, eğitim kurumlarını, motor, pompa ve fan üreticilerini, makine teçhizat üreticilerini, motor sistemleri kullanıcılarını ve ilgili diğer taraflardan konuyla ilgili uluslararası uzmanları bir araya getiren Zirve, deneyim paylaşımı için sağladığı platform ile, iş birliği ağlarının kurulmasına katkı sağlamaktadır. Zirvede kapsamında düzenlenen oturumlar,  Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından verimli motor sistemleri hakkında belirlenen uluslararası standartlar, Minimum Enerji Performans Standartları ile ilgili yasal düzenlemeler, piyasa dönüşüm programlarının uygulanması ile ilgili tecrübeler, fan verimliliği, kompresörler, teknolojik ilerlemeler ve dijitalleşme konularından oluşmuştur.   

Sunumda, TEVMOT Projesi hakkında bilgi verilerek,  ASO 1 OSB’de üç KOBİ’de  gerçekleştirilen motor değişimi uygulaması için takip edilen adımlar, etüt süreçleri, motor ve motor sistemlerinin enerji verimli olanlar ile değiştirilmesi için işletmelerin yapması gereken yatırım miktarları, KOSGEB ve Bakanlığımız işbirliğinde geliştirilen Enerji Verimli Motorlar Desteği’nden KOBİ’ye yapılacak ödeme tutarları ve yatırım geri dönüş süreleri ile ilgili hesaplamalar ve proje hakkında genel bilgi paylaşıldı. Uluslararası Motor Zirvesi’nde yapılan sunumların tamamına motor zirvesinin Youtube kanalı üzerinden ulaşmak mümkündür.

Proje; küçük ve orta ölçekli işletmelerde kullanılan elektrik motorlarında “piyasa dönüşümü” yoluyla sanayide enerji verimliliği alanında ilave yatırımları teşvik etmeyi amaçlanmaktadır. Piyasa dönüşüm sürecinde, sanayi işletmelerinde kullanılan mevcut verimsiz motorların verimlileri ile değiştirilmesinin yanı sıra, piyasaya yeni girecek elektrik motorlarının ve bu motorlarla teçhiz edilen makine ve ekipmanların da verimli olması hedeflenmektedir. TEVMOT Projesi süresince verimsiz motorların değişiminin sağlanması yoluyla CO2 eşdeğeri sera gazı emisyonu azalımı, diğer bir ifade ile doğrudan enerji tasarrufu hedeflenmektedir. Pilot saha çalışmalarının yanı sıra, sanayide özendirici ve farkındalık arttırıcı etkinliklerle yurt çapında sürdürülebilir bir motor değişim seferberliğine gidilmesi öngörülmektedir. İki yıl önce düzenlenen Motor Zirvesi 2018’e de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından, TEVMOT Proje yönetim biriminden ve proje ortaklarından oluşan 16 kişilik bir heyet ile katılım sağlanmış ve proje ile ilgili tanıtıcı bir sunum gerçekleştirilmişti. İki yıl önce düzenlenen Zirve’de yapılan sunum da bu yıl olduğu gibi büyük ilgi görmüştü.

Sunum Videosu: