TEVMOT

TEVMOT Projesi’nin Uluslararası Görünürlüğü Artıyor

TEVMOT Projesi’nin Uluslararası Görünürlüğü Artıyor

Türkiye’de KOBİ’lerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi (TEVMOT) Projesi kapsamında kaydedilen gelişmeler, farkındalık artırma faaliyetleri kapsamında çevrim içi olarak düzenlenen iki uluslararası etkinlikte paylaşıldı. 

Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından 1-3 Mart 2021 tarihleri arasında organize edilen “Uluslararası Yenilenebilir Enerji Çalıştayı”na yerel ve ulusal düzeyde devlet kurumlarının temsilcileri, sektörel alandaki iş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının yanı sıra alanında uzman uluslararası bilim insanları katılım sağladı. Söz konusu çalıştay, katılımcılara tarım ve kırsal alanda yenilenebilir enerji kullanımı, ulusal ve uluslararası finansal kaynaklar, yenilenebilir enerji uygulanmalarının verimliliği ve tasarrufu ile merkezi ve yerel yönetim mevzuatı konularında bilgi edinme fırsatı sundu. TEVMOT Projesi, çalıştayda Dicle Kalkınma Ajansı’nın (DİKA) başkanlık ettiği Kaynak Verimliliği ve Uygulamaları başlıklı 8. oturumda sunuldu.

Söz konusu ikinci etkinlik ise Verimlilik için Birlik (United for Efficiency- U4E) tarafından 16 Mart 2021 tarihinde çevrim içi düzenlenen “Enerji Verimli Motorlar ve Trafolar Paydaş Toplantısı”dır. 2010 yılında kurulan U4E, gelişmekte olan ekonomilerde enerji verimli ürünlere yönelik pazar dönüşümünü destekleyen bir kamu-özel sektör ortaklığıdır. TEVMOT Projesi’nin sunulduğu toplantıda küresel, bölgesel ve ulusal düzeydeki projelerin güncel durumu paydaşlara aktarıldı. Üç ayrı oturumda gerçekleştirilen toplantının ilk oturumunda Güney Afrika’da yürütülen kalıcı organik kirleticilerden PCB’lerin azaltılmasına yönelik proje, ikinci oturumunda trafolar ve trafolarla ilgili kamu satın alımlarına ilişkin rehber, üçüncü oturumunda ise elektrik motorları konusu ele alındı. Soğutma ve aydınlatma, ekipman (trafo ve motor) konularında gerçekleşen toplantılar benzer U4E Ortakları toplantıları ile yıl boyunca devam edecektir.

Söz konusu iki uluslararası etkinlikte, TEVMOT Projesine ilişkin güncel durum, Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Fatma Çil tarafından katılımcılara aktarıldı. İmalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ’lerde kullanılan elektrik motorlarının en az IE3 sınıfı motorlarla ülke çapında yapılacak bir değişimle sağlayacağı kazanımın önemine vurgu yapılarak, pilot projelerde gelinen aşama ve elektrik motorları ile ilgili Çevreye Duyarlı Tasarım Tebliği’nin, AB mevzuatına uyum çalışmaları ve TSE Elektroteknik Test Laboratuvarının kapasitesinin artırılmasına dair yürütülen faaliyetler hakkında bilgi sunuldu