TEVMOT

Enerji Verimliliği Yatırımlarını Hızlandırmaya Yönelik Küresel Çabalarda TEVMOT’un Motor Dönüşüm Çalışması İlgi Görüyor

Enerji Verimliliği Yatırımlarını Hızlandırmaya Yönelik Küresel Çabalarda TEVMOT’un Motor Dönüşüm Çalışması İlgi Görüyor

Mission Efficiency* (Verimlilik Görevi), enerji verimliliği yatırımlarının artmasına yönelik çabaları hızlandırmak için 14-16 Haziran tarihlerinde Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da “Enerji Verimliliği Finansmanı Çalıştayı” başlıklı bir etkinlik düzenledi. UNEP Kopenhag İklim Merkezi’nin (UNEP-CCC) ev sahipliği ve Uluslararası Bakır Birliği (ICA) ve Herkes için Sürdürülebilir Enerji’nin (SEforALL) katkılarıyla gerçekleşen etkinlik dünya finans topluluğu (özel sektör, kalkınma bankaları, hayır kuruluşları, iklim finansmanı tesisleri vb.) ve enerji verimliliğine geçişi sağlamada ön planda olan projeler ve girişimler olmak üzere iki önemli grubu bir araya getirdi:. İmalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin enerji verimli motorlara geçişini KOSGEB’in eş-finansman desteği ile hayata geçiren TEVMOT Projesi söz konusu etkinliğin ilgi odağındaki  projeler arasında yerini aldı.

Uluslararası Enerji Ajansı’na (IEA) göre, doğru oluşturulacak verimlilik politikaları, Paris İklim Değişikliği Anlaşması hedeflerini gerçekleştirmek için gereken emisyon azaltımlarının %40’ından fazlasını tek başına sağlayabilir. Ancak halen finans topluluğu ile enerji verimliliği arasında temel bir kopukluk bulunuyor; ve yatırım düzeyinde yeteri kadar enerji verimliliği projeleri mevcut değil. 

Verimlilik Görevi’nin (Mission Efficiency) bu kopukluğu gidermeye yönelik düzenlediği “Enerji Verimliliği Finansmanı Çalıştayı” etkinliğinin en önemli çıktısı , katılımcıların, binalar, bölge enerjisi, sanayi, ürünler (aletler, ekipman), ulaşım ve hareketlilik gibi kilit sektörlerde güvenilir enerji verimliliği altyapısı ve proje yatırımını kolaylaştırmak için bir “Piyasa Hazırlığı Eylem Planı” geliştirmek üzere anlaşmaya varmasıydı. 

TEVMOT’un uluslararası paydaşlarından biri olan ICA’nın Direktörü Steve Kukoda’nın ifadeleriyle bu etkinlik, enerji verimliliği ve bunun küresel iklim eylemine katkıları konusunda bir paradigma değişikliğine yol açacak daha uzun ve daha kapsayıcı bir çabanın başlangıç noktası olarak görülüyor. Kasım 2022’de gerçekleşecek COP27’de enerji verimliliğine yönelik piyasa altyapısının hazırlık girişiminin başlatılması hedefleniyor.  

Daha fazla bilgi için: 

https://unepdtu.org/mission-efficiency-creates-platform-for-energy-efficiency-investment

https://unepdtu.org/mission-efficiency-officially-launched

*19.05.2022 tarihinde Kigali, Ruanda’da gerçekleşen Herkes için Sürdürülebilir Enerji Forumu’nda (SEforALL) BM Kalkınma Programı, adil bir enerji geçişini desteklemek için enerji sistemlerini dönüştürmek üzere büyük ölçüde artan kamu ve özel yatırım çağrısında bulundu. Forum’da başlatılan yeni girişimler ve ortaklıklardan biri Verimlilik Görevi’ni içeriyordu. Verimlilik Görevi, dünya çapında enerji verimli ekonomilere geçişi hızlandırmak için bir araya gelen hükümetler, kuruluşlar ve girişimler koalisyonunun taahhütleri ve eylemlerinin bir toplamıdır.