TEVMOT

SSS

Sıkça Sorulan Sorular

TEVMOT Proje süreci ile ilgili sorular

Hayır kapsamamaktadır. TEVMOT Projesi’nin hedefi doğrultusunda; sanayide kullanılmakta olan 7,5 – 375 kW anma güç aralığında yer alan, alternatif akım – AC, asenkron, 3 fazlı, sincap kafes motorların verimlileri ile değiştirilmesi uygundur.
Hayır. 7,5 – 375 kW anma güç aralığında yer alan alternatif akım – AC, asenkron, 3 fazlı, sincap kafes motorların TEVMOT Projesi kapsamında değiştirilmesi uygundur.

TEVMOT Proje Yönetimi tarafından onaylanmış etüt raporunda belirtilen eski verimsiz motorların yine etüt raporunda belirtilmiş yeni enerji verimli elektrik motorları ile değiştirilmesi; ve eski verimsiz motorun geri dönüşüm için ücretsiz olarak projeye teslim edilmesi şarttır.

Evet. TEVMOT Projesi; sanayide kullanılan verimsiz elektrik motorlarının enerji verimliliği yüksek elektrik motorları ile değişimi suretiyle Türkiye’de “piyasa dönüşümü” sağlamayı, enerji verimliliğine önemli ilave yatırımları teşvik etmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda eski verimsiz motorlar, değişimin tamamlanmasını takiben geri dönüşümü için proje tarafından ücretsiz olarak teslim alınacaktır.

Değişimi yapılan verimsiz motorların, işletmenizin anlaşmalı olduğu Çevre Yönetimi Danışmanı aracılığıyla Mobil Atık Takip Sistemine (MoTAT) atık/hurda kaydının yapılmasını takiben aynı gün içinde lisanslı atık yönetim firmaları tarafından işletmenizden alınması sağlanarak geri dönüşüme gönderilecektir.

Değişimi yapılacak enerji verimli elektrik motorları etüt raporunda belirtilen ve TEVMOT Proje Yönetimi tarafından onaylanan motorlardır.
Motor değişimi sırasında nakliye, montaj vb teknik konular firmaların sorumluluğundadır.
Motor değişimi sırasında nakliye, montaj vb teknik konular firmaların sorumluluğundadır.
Yeni satın alınacak enerji verimli elektrik motorları onaylanan etüt raporunda uygun görülen motor teknik özelliklerinde ve en az IE3 verimlilik sınıfında olması suretiyle firmalar istedikleri markayı istedikleri motor tedarikçisinden satın alabilirler.
Motorun yıllık çalışma saati, motor gücü, motorun çalışma yükü, sarım sayısı, üretim yılı ve verimlilik sınıfı temel kriterlerdir.

Enerji ön etütlerinde motorun yıllık çalışma saati, motor gücü, motorun çalışma yükü, sarım sayısı, üretim yılı ve verimlilik sınıfı kriterleri dikkate alınarak motorlar puanlanmakta ve önceliklendirilmektedir. Bu çalışma sonrasında en yüksek puana sahip 15 motor seçilmektedir.

Ön etütte sonucunda seçilen ilk 15 motor içinden en az 5 motor detaylı etüt kapsamına alınmakta; akım, gerilim, güç ölçümlerine tabii tutulmaktadır. Bu ölçümlere ilave olarak çalışma yükü, çalışma saati gibi kriterler de dikkate alınmakta ve enerji verimliliği sağlanacak şekilde mümkünse daha düşük anma gücünde motor önerisinde bulunulmaktadır. Bu değerlendirme sürecinde sadece elektrik motoru değil, bununla birlikte motorun çalıştığı sistemdeki tahrik sistemi, motor kontrol ekipmanı ve motoru besleyen yük (pompa, fan, proses/üretim makinası, vb) değerlendirilmekte ve sistemin en verimli şekilde çalışması için önerilerde bulunulmaktadır.

Teknik sorular

Elektrik Motorlarında Verim = Motor milinden alınan güç / Şebekeden çekilen güç olarak tanımlanabilir.
Tedarik süreleri IE3’e göre biraz daha uzun olmakla birlikte IE4 motor üretimi Türkiye’de yapılmaktadır. IE5 motorlar için piyasada henüz pek talep bulunmadığından IE5 verimlilik sınıfında motor üretimi bulunmamaktadır.

KOSGEB İşletme Geliştirme Programı “Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği” ile ilgili sorular

TEVMOT Projesi’nin uygulandığı 7 OSB’de proje kapsamında enerji etütleri tamamlanmış ve motor değişimleri onaylanmış KOBİ ölçeğindeki her firma için 80.000 TL hibe geçerlidir.

Destek üst limiti 80.000 TL’dir. Örnek olarak 100.000 TL + KDV motor alım fatura bedelinde KOBİ’nin alabileceği destek miktarı %60 yani 60.000 TL’dir.

“Enerji verimli elektrik motorları değişimi desteği kapsamında; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, belirlenen destek oranlarına %15 (on beş) ilave edilir.” KOSGEB İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI, Madde 5, Syf.3 UE-14/05 Rev.Tar: 17/09/2020

Yani destek miktarı 75.000 TL’ye yükselir.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Strateji Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü ile KOSGEB arasında imzalanan “İşbirliği Protokolü”nün süresi 31.12.2021 tarihinde bitmektedir.
Yeni satın alınacak enerji verimli elektrik motorları onaylanan etüt raporunda uygun görülen motor teknik özelliklerinde ve en az IE3 verimlilik sınıfında olması suretiyle firmanın tercihine göre yerli ya da ithal olabilir.

Desteğin amacı; işletmelerin enerji verimli elektrik motorları kullanımını teşvik etmektir. Bu nedenle sadece enerji verimli elektrik motorları destek kapsamındadır.

Evet. Değişimi TEVMOT Proje Yönetimi tarafından onaylanmış enerji verimli elektrik motorları için firmanın önce motor satın alımını gerçekleştirmesi; ve eski verimsiz motorlarını geri dönüşüm için projeye ücretsiz olarak teslim etmesi gereklidir.

KOSGEB tarafından “Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği” kapsamında böyle bir uygulama halihazırda mevcut değildir.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Haberler