TEVMOT

TEVMOT – BM Çevre Programı Verimlilik için Birlik Girişimi (United for Efficiency Initiative, kısaca U4E) İş Birliği Toplantısı

TEVMOT – BM Çevre Programı Verimlilik için Birlik Girişimi (United for Efficiency Initiative, kısaca U4E) İş Birliği Toplantısı

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde, 28-29 Mayıs 2018 tarihlerinde TEVMOT- BM Çevre Programı Verimlilik için Birlik Girişimi (United for Efficiency Initiative, kısaca U4E) İş Birliği Toplantısı gerçekleşti. Verimlilik için Birlik Girişimi (U4E), gelişmekte olan ekonomilerde enerji verimli ürünlere yönelik pazar dönüşümünü destekleyen bir kamu-özel sektör ortaklığıdır. Bu Girişim aynı zamanda, Birleşmiş Milletler tarafından liderlik edilen “Herkes için Sürdürülebilir Enerji – Sustainable Energy for All” programının da bir parçasıdır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz başkanlığında düzenlenen toplantıya BM Çevre Programı Yöneticisi Paul Kellett, BM Çevre Programı Politika Uzmanı Patrick Blake, Uluslararası Bakır Birliği (ICA) Direktörü Steve Kukoda ve ICA Danışmanı Ajid Advani katıldı.

U4E heyeti, enerji verimliliği alanında küresel, bölgesel ve ülke düzeyinde gerçekleştirdiği çeşitli faaliyetler ile ilgili tanıtım sunumları yaptı; bunun yanı sıra, TEVMOT Projesi kapsamında katılım sağlayan kurum ve kuruluşlardan Verimlilik Genel Müdürlüğü, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, UNDP Türkiye Ofisi Çevre ve İklim Değişikliği Portföyü, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB), Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Elektrik Motorları Sanayicileri Derneği (EMOSAD), Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER) ve Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) temsilcileri de iki gün boyunca dört ayrı oturumda KOBİ’lerde enerji verimli motorların kullanımı ile ilgili finans mekanizmaları, piyasa dönüşümü, izleme doğrulama ve mevzuat uygulama (MV&A), test laboratuvar kapasitesinin artırılması gibi konularda çeşitli sunumlar gerçekleştirdi.