TEVMOT

TEVMOT Teknik İstişare Toplantısı

TEVMOT Teknik İstişare Toplantısı

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürü Dr. Halil İbrahim Çetin’in katılımıyla düzenlenen TEVMOT Teknik İstişare Toplantısı 18 Ekim 2018 tarihinde gerçekleşti. Toplantıda Verimlilik Genel Müdürlüğü inisiyatifiyle belirlenecek 5 OSB’de Tek Durak Ofisleri’nin (TDO) yapılandırılması, bu OSB’lerde bulunan 100 KOBİ’ye enerji etütleri yapılması ve elde edilecek fizibilite raporlarına dayanarak seçilecek işletmelerde yüksek verimli motor değişiminin sağlanmasına karar verildi. “Pilot Uygulama” olarak başlayacak çalışmada, başarılı örnek uygulamaların diğer işletmelerin farkındalığını artırıcı bir formatta tanıtılarak, yurt çapında verimli motor değişimine karar verecek işletme sayısının artırılması hedefleniyor.