TEVMOT

TEVMOT Uluslararası Motor Zirvesi’nde yer aldı

TEVMOT Uluslararası Motor Zirvesi’nde yer aldı

14-15 Kasım 2018 tarihlerinde Zürih’te gerçekleşen “Uluslararası Motor Zirvesi 2018”e T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından, TEVMOT Proje yönetim biriminden ve proje ortaklarından oluşan 16 kişilik bir heyet ile katılım sağladı. Projenin uluslararası arenada görünürlüğünün artırılması ve bu yolla olası iş birliği fırsatlarının yaratılması amacıyla Zirve kapsamında “Türkiye’de KOBİ’lerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi Projesi, (TEVMOT)” sunumu da gerçekleştirildi.

Motor Zirvesi 2018 elektrik motoru sektöründe uluslararası platformda organize edilen en önemli etkinliklerden biridir. Kamu kuruluşları, motor, pompa ve fan üreticileri, makine teçhizat üreticileri, motor sistemleri kullanıcıları ve diğer ilgili taraflardan konu ile ilgili uluslararası uzmanları bir araya getiren Motor Zirvesi, iş birliği ağlarının kurulmasına katkı sağlamaktadır.