TEVMOT

TEVMOT Metodoloji Çalıştayı Gerçekleştirildi

TEVMOT Metodoloji Çalıştayı Gerçekleştirildi

TEVMOT Pilot uygulamaları başlamadan önce değişim yapılacak elektrik motorlarının tespit edilmesinde kullanılacak metodolojinin belirlenmesi amacıyla, sektör temsilcilerinin katılımıyla 8 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da bir çalıştay gerçekleştirildi. Elektrik motoru sektörü ile enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinin ileri gelenleri ve kamu kurum ve kuruluşlarının uzmanlarının hazır bulunduğu çalıştaya 33 kişi katıldı.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Verimlilik Genel Müdürlüğü Verimlilik Uygulamaları Dairesi Başkanı Dr. Mustafa Kemal Akgül’ün açılış konuşması ile başlayan çalıştay, TEVMOT Proje Müdürü Mustafa Salman’ın Proje hakkında gerçekleştirdiği sunumla devam etti. TEVMOT Projesinin Uluslararası Teknik Danışmanı Erik Gudbjerg ise motor denetimi/ değişimi süreci hakkında bilgiler vererek, motor değişimi konusundaki dünya örneklerinden bahsetti. Sunumların ardından yuvarlak masa düzenine geçilerek, üç masa oluşturuldu.

Birinci masada genel olarak KOBİ’leri projeye çekmek için atılması gereken adımlar ile saha etüdünü gerçekleştirecek denetçilerde bulunması gereken nitelikler hakkında görüş oluşturulmaya çalışıldı. İkinci masada ise ön etüt metodolojisi üzerinde çalışmalar yürütüldü. Bu masa, ön etüdün ana faaliyet adımlarını gösteren bir akış şeması çıkarmaya ve detaylı etütlerin yapılacağı en uygun KOBİ’lerin belirlenmesinde kullanılacak seçim kriterlerini oluşturmaya odaklandı. Son masa ise detaylı etüt faaliyet adımlarını çıkararak, etüt sırasında kullanılacak anket formatı ve içeriği üzerinde çalıştı. Yuvarlak masa çalışmalarının ardından her masa, kendi konusu özelinde yaptıkları çalışmaları sundu. Sunulan görüşler çalıştay katılımcıları ile değerlendirilerek sahada kullanılacak metodolojiye ilişkin bir sonuç elde edilmeye çalışıldı. Genel değerlendirme ile çalıştay sonlandırıldı. Çalıştay ile sektör ve kamu temsilcilerinin görüşleri doğrultusunda oluşan ortak akıl birliği ile pilot çalışmada uygulanacak metodolojiye ilişkin önemli bir mesafe kaydedildi.